Phụ kiện khóa
Giỏ hàng trống
IBK700- Giá đỡ thân khóa thả chốt dùng cho cửa kính IDTECK
Giá đỡ thân khóa thả chốt, Khi lắp khóa thả chốt ở cửa kính thì bracket (khung giá thép không gỉ) này được dùng để gắn vào cửa kính, để giữ chốt khóa, phù hợp với khóa IEB100/200/300/400/500
IBK600- Giá đỡ ngậm chốt dùng cho cửa kính IDTECK
phụ kiện khóa thả chốt, Khi lắp khóa thả chốt ở cửa kính thì khung giá thép không gỉ này được dùng để gắn vào cửa kính, để giữ chốt khóa, phù hợp với khóa IEB100/200/300/400/500
IBK280ZL- Giá đỡ khóa má từ cho cửa gỗ, cửa kim loại IDTECK
Giá đỡ khóa má từ, Khi lắp khóa má từ ở cửa kính thì bracket này được gắn vào cửa gỗ, cửa kim loại để giữ lực hút với khóa, thích hợp với IEM-280(LED), IEM-280D(LED)
IBK180ZL- Giá đỡ khóa má từ cho cửa gỗ, cửa kim loại IDTECK
Giá đỡ khóa má từ, Khi lắp khóa má từ vào cửa kim loại hoặc cửa gỗ thì giá đỡ này được gắn vào cửa  để giữ lực hút với khóa, thích hợp với IEM-180, IEM-180D
IBK280UL- Giá đỡ khóa má từ dùng cho cửa kính IDTECK
Giá đỡ khóa má từ IBK-280UL được gắn vào cửa kính để giữ lực hút với khóa, thích hợp với IEM-280(LED), IEM-280D(LED)
IBK180UL- Giá đỡ khóa má từ dùng cho cửa kính IDTECK
Giá đỡ khóa má từ IBK180UL được gắn vào cửa kính để giữ lực hút với khóa, thích hợp với IEM-180, IEM-180D
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
Hotline:
024.3366.9955