Khóa điện
Giỏ hàng trống
IBK700- Giá đỡ thân khóa thả chốt dùng cho cửa kính IDTECK
Giá đỡ thân khóa thả chốt, Khi lắp khóa thả chốt ở cửa kính thì bracket (khung giá thép không gỉ) này được dùng để gắn vào cửa kính, để giữ chốt khóa, phù hợp với khóa IEB100/200/300/400/500
IBK600- Giá đỡ ngậm chốt dùng cho cửa kính IDTECK
phụ kiện khóa thả chốt, Khi lắp khóa thả chốt ở cửa kính thì khung giá thép không gỉ này được dùng để gắn vào cửa kính, để giữ chốt khóa, phù hợp với khóa IEB100/200/300/400/500
IEB500- Khóa thả chốt điện IDTECK
Khóa  thả chốt, có thể giữ được lực 800kg, thích hợp các loại cửa gỗ, kính, sắt, chống cháy, có gắn door contact bên trong, có thể lựa chọn thời gian khóa
IEB400- Khóa điện thả chốt phụ kiện kiểm soát cửa ra vào IDTECK
Khóa  thả chốt IEB400 có thể giữ được lực 800kg, thích hợp các loại cửa tự động, có thể lựa chọn thời gian khóa
IEB200- Khóa điện thả chốt phụ kiện kiểm soát ra vào IDTECK
Khóa  thả chốt, có thể giữ được lực 800kg, thích hợp các loại cửa gỗ, kính, sắt, chống cháy, có gắn door contact bên trong, có thể lựa chọn thời gian khóa
IEB100- Khóa thả chốt điện phụ kiện kiểm soát cửa ra vào
Khóa thả chốt điện có door contact
Kích thước: 205(dài) x 35(cao) x 40(rộng) mm     
Điện áp: DC12V/900mA (Start), 80mA (Standby) 
Lực từ hút: 200Kg (440LBS)
Thích hợp với các loại cửa: cửa gỗ, cửa kính, cửa kim loại, cửa chống cháy...
Loại khoá: Fail Secure
IEB300- Khóa thả chốt phụ kiện kiểm soát ra vào IDTECK
Khóa  thả chốt, có thể giữ được lực 800kg, thích hợp các loại cửa gỗ, kính, sắt, chống cháy, có gắn door contact bên trong, có thể lựa chọn thời gian khóa
IBK280ZL- Giá đỡ khóa má từ cho cửa gỗ, cửa kim loại IDTECK
Giá đỡ khóa má từ, Khi lắp khóa má từ ở cửa kính thì bracket này được gắn vào cửa gỗ, cửa kim loại để giữ lực hút với khóa, thích hợp với IEM-280(LED), IEM-280D(LED)
IBK180ZL- Giá đỡ khóa má từ cho cửa gỗ, cửa kim loại IDTECK
Giá đỡ khóa má từ, Khi lắp khóa má từ vào cửa kim loại hoặc cửa gỗ thì giá đỡ này được gắn vào cửa  để giữ lực hút với khóa, thích hợp với IEM-180, IEM-180D
IBK280UL- Giá đỡ khóa má từ dùng cho cửa kính IDTECK
Giá đỡ khóa má từ IBK-280UL được gắn vào cửa kính để giữ lực hút với khóa, thích hợp với IEM-280(LED), IEM-280D(LED)
IBK180UL- Giá đỡ khóa má từ dùng cho cửa kính IDTECK
Giá đỡ khóa má từ IBK180UL được gắn vào cửa kính để giữ lực hút với khóa, thích hợp với IEM-180, IEM-180D
Khóa từ đôi IEM-280D
Kích thước: 500(dài) x 42(cao) x 25(rộng) mm  
Điện áp: DC12V/480mA, DC24V/240mA 
Lực từ hút: 280 Kg (600LBS)
Thích hợp với các loại cửa: cửa gỗ, cửa kính, cửa kim loại, cửa chống cháy.
Loại khoá: Fail Safe
IEM280- Khóa má từ đơn kiểm soát cửa ra vào IDTECK
Kích thước: 250(dài) x 42(cao) x 25(rộng) mm  
Điện áp: DC12V/480mA, DC24V/240mA 
Lực từ hút: 280 Kg (600LBS)
Thích hợp với các loại cửa: cửa gỗ, cửa kính, cửa kim loại, cửa chống cháy.
Loại khoá: Fail Safe
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
Hotline:
024.3366.9955