Cửa tự động cánh lật
Giỏ hàng trống
FJC-Z6618 Cửa phân làn Arm drop FUJICA
Cửa phân làn Arm drop được sử dụng trong kiểm soát người đi bộ ra vào, thiết kế chống nước, khói bụi, chống gỉ, thiết bị sử dụng thép không gỉ và công nghệ xử lý bề mặt tiếp xúc kép, phù hợp với môi trường ngoài trời và trong nhà, dễ dàng tích hợp với các thiết bị ghi / đọc khác, được áp dụng cho các giải pháp kiểm soát người ra vào như: sân vận động, tòa nhà, phòng tập, bảo tàng, nhà ga, thư viện và nhà máy.
FJC-Z2368 Cửa phân làn tự động cánh lật FUJICA
Cửa phân làn tự động cánh lật FJC-Z2368 sử dụng trong kiểm soát người đi bộ ra vào, thiết kế chống nước, khói bụi, chống gỉ, thiết bị sử dụng thép không gỉ và công nghệ xử lý bề mặt tiếp xúc kép, phù hợp với môi trường ngoài trời và trong nhà, dễ dàng tích hợp với các thiết bị ghi / đọc khác, được áp dụng cho các giải pháp kiểm soát người ra vào như: sân vận động, tòa nhà, phòng tập, bảo tàng, nhà ga, thư viện và nhà máy.
FJC-Z2238 Cửa phân làn tự động cánh lật FUJICA
Cửa phân làn tự động cánh lật FJC-Z2238 sử dụng trong kiểm soát người đi bộ ra vào, thiết kế chống nước, khói bụi, chống gỉ, thiết bị sử dụng thép không gỉ và công nghệ xử lý bề mặt tiếp xúc kép, phù hợp với môi trường ngoài trời và trong nhà, dễ dàng tích hợp với các thiết bị ghi / đọc khác, được áp dụng cho các giải pháp kiểm soát người ra vào như: sân vận động, tòa nhà, phòng tập, bảo tàng, nhà ga, thư viện và nhà máy.
FJC-Z2228 Cửa phân làn tự động cánh lật FUJICA
Cửa phân làn tự động cánh lật FJC-Z2228 sử dụng trong kiểm soát người đi bộ ra vào, thiết kế chống nước, khói bụi, chống gỉ, thiết bị sử dụng thép không gỉ và công nghệ xử lý bề mặt tiếp xúc kép, phù hợp với môi trường ngoài trời và trong nhà, dễ dàng tích hợp với các thiết bị ghi / đọc khác, được áp dụng cho các giải pháp kiểm soát người ra vào như: sân vận động, tòa nhà, phòng tập, bảo tàng, nhà ga, thư viện và nhà máy.
FJC-Z2218 Cửa phân làn tự động cánh lật FUJICA
Cửa phân làn tự động cánh lật FJC-Z2218 sử dụng trong kiểm soát người đi bộ ra vào, thiết kế chống nước, khói bụi, chống gỉ, thiết bị sử dụng thép không gỉ và công nghệ xử lý bề mặt tiếp xúc kép, phù hợp với môi trường ngoài trời và trong nhà, dễ dàng tích hợp với các thiết bị ghi / đọc khác, được áp dụng cho các giải pháp kiểm soát người ra vào như: sân vận động, tòa nhà, phòng tập, bảo tàng, nhà ga, thư viện và nhà máy.
FJC-Z2148L Cửa phân làn tự động cánh lật FUJICA
Cửa phân làn tự động cánh lật kiểm soát người đi bộ FUJICA, sử dụng bộ điều khiển ARM 32-bit, dễ dàng tích hợp với các hệ thống và thiết bị / ghi đọc khác, có thể thực hiện các chức năng như: kiểm soát lối vào, chấm công, kiểm soát số lượng người đi bộ.. Được áp dụng cho các giải pháp kiểm soát người ra vào các khu vực: sân vận động, tòa nhà, phòng tập, nhà hát, nhà ga, thư viện, nhà máy
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
Hotline:
024.3366.9955